നമ്മുടെ അദ്വംതെഗെസ്

ജിഅക്സിന്ഗ് യുഛൊ ഹാർഡ്വെയർ ടെക്നോളജി കോ., ലിമിറ്റഡ് 1990 ൽ, ഇംപൊര്തെദെ കുഇപ്മെംത്, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രക്രിയ വരികൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപിച്ചത്, കമ്പനി ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ്, സ്റ്റീൽ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കുറവുകളും എല്ലാത്തരം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രത്യേക സ്ക്രൂകളോ ആറ് കോൺ കതകും തേർ കതകും ഭാഷണങ്ങളെയും ഭാഗങ്ങൾ, ഇരട്ട തലയുള്ള കതകും ...

ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ